Finansiering

Anlægsfinansiering
Når en virksomhed skal etableres, udvides eller geninvestere, opstår der behov for kapital til dækning af udbetalinger i forbindelse med køb af grund, opførelse af bygninger, køb af maskiner, betaling af goodwill, produktudvikling med mere.

Sparekassen tilbyder flere forskellige løsninger via egen produktpalette eller efter behov i samarbejde med samarbejdspartnere på det finansielle marked.

Valg af finansieringsform og rentetype afhænger både af virksomhedens særlige forhold, aktivernes levetid og aktiviteternes art.

Finansiering af driften
En virksomhed i drift har normalt behov for kapital til at klare udbetalinger til arbejdsløn, varekøb, administrative driftsudgifter med mere. Dette sker typisk via en driftskredit.

Sparekassen tilbyder driftskreditter med variabel rente.

Likviditetsflowet på en driftskredit kan påvirkes ved valg af forskellige betalingsmåder, hvorved virksomheden kan få økonomiske fordele.