Årsrapport 2019

Sparekassens årsregnskab for 2019 byder på et overskud før skat på 14,4 mio. Det meget tilfredsstillende resultat - der er det bedste i Sparekassens 106-årige historie - er positivt påvirket af en meget høj aktivitet på boligområdet, salg af aktier i Sparinvest, samt meget beskedne tab og nedskrivninger. Resultatet for 2019 medvirker yderligere til, at Sparekassen Balling fortsat fremstår stærk og klippefast, som et af landets mest solide pengeinstitutter. Læs nærmere herom i årsrapporten, hvor man på side 4 kan få et hurtigt overblik over regnskabets hovedpunkter.

Årsrapport 2019

Indkaldelse
repræsentantskabsmøde

Sparekassen indkalder til ordinært repræsentantskabsmøde i
Pulsen "Multisalen"
torsdag, den 27. februar 2020 
med følgende dagsorden....

Kunderådgiver søges
til Holstebro

Vi søger en dynamisk kunderådgiver til vores afdeling i Holstebro. Du har en finans uddannelse og er fagligt velfunderet, så du kan yde kunderne en optimal rådgivning fra første dag. Måske er det dig, vi skal bruge? 

Skal du i
teatret?

Onsdag 18. marts 2020 kl. 17.00 i KulturCenter Limfjord.
Sparekassen inviterer alle kunder i aldersgruppen 6 - 14 år gratis til teaterforestillingen "Skatteøen"

Vi kender
lokalområdet

... og vores fundament bygger på tre nøgleord:
Professionel, troværdig og nærværende.

Vi er altid klar, når du er klar!
- også uden for åbningstiden.