Halvårsrapport 2024 - overskud på 16,2 mio før skat 

Sparekassens regnskab for 1. halvår 2024 viser et tilfredsstillende overskud på 16,2 mio. før skat. Regnskabet byder på en pæn vækst i nettorenteindtægter og udbytter, stigende omkostninger, samt indtægter på nedskrivningsposten. Resultatet vurderes af ledelsen som tilfredsstillende.

Læs mere

Vil du gerne være kunde i Skiveegnens eneste lokalbaserede pengeinstitut?

Klik her, så kontakter vi dig. 

Bliv kontaktet

Tiden kalder på grøn fornuft

Energipuljen fra Sparekassen Balling består af 50 mio kr., som du kan bruge til at finansiere et tiltag eller et renoveringsprojekt, der kan optimere energiforbruget i din bolig, eller hvis du ønsker at udskifte din bil.

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål til net- og mobilbanken

Vi har samlet svarene på de ofte stillede spørgsmål, du kan have til vores net- og mobilbank.