Få udbetalt dine indefrosne feriepenge

Medio august 2020 blev det vedtaget hvordan du kan få udbetalt dine indefrosne feriepenge. Se Sparekassens guide til hvad det betyder for dig og hvordan du får dem udbetalt. 

Hvorfor beder vi om ID og spørger ind til dine pengesager?

Det kan virke underligt, når vi til tider beder om at se sygesikringskort og billedlegitimation. Men der er en god
grund. Se her, hvorfor vi gør, som vi gør.

Valg til
repræsentantskabet

Der holdes valg til repræsentantskabet i perioden 15.10.20 - 30.11.20.

Kandidatforslag skal være Sparekassen i hænde seneste den 20. september 2020.

Negativ indlånsrente for 
privat- og erhvervskunder

I lighed med de fleste pengeinstitutter ændrer Sparekassen beløbsgrænserne for beregning af negativ rente på indlån for privat- og erhvervskunder pr. 1. november 2020.
Baggrunden for ændringen er det vedvarende lave renteniveau.