Halvårsrapport 2020

Sparekassens regnskab for 1. halvår 2020 udviser et overskud før skat på kr. 3,6 mio. Basisindtjeningen udvikler sig meget tilfredsstillende. Som følge af coronakrisen er regnskabsposterne nedskrivninger og kursreguleringer negativ påvirket. I lyset af den markant negative påvirkning fra coronakrisen, vurderer ledelsen at resultatet er tilfredsstillende. 

Læs halvårsrapport 2020

Optima Rente 
- Til dig som søger tryghed

Optima Rente investerer udelukkende i danske stats- og real¬kreditobligationer, udenlandske statsobligationer samt globale virksomhedsobligationer med både høj og lav kreditkvalitet.

Rejser og
coronavirus

Mange af vores kunder, der har Privatsikring Plus, og har tilvalgt afbestillingsdækning, har mulighed for at få refunderet indbetalt depositum for feriehuse, campingpladser og ferielejligheder.

Hvorfor vente med at sætte gang i forbruget 

Dine indefrosne feriepenge, der skal booste dansk økonomi, kommer først til oktober. MEN er du kunde i Sparekassen Balling, så er vi klar til  lægge penge på bordet allerede nu. Ingen renter og  gebyrer.

Negativ indlånsrente for 
privat- og erhvervskunder

I lighed med de fleste pengeinstitutter indfører Sparekassen negativ rente på indlån for privat- og erhvervskunder.
Baggrunden for ændringen er det vedvarende lave renteniveau.