Garantkapital - en sund forretning på et stærkt fundament

Som kunde i Sparekassen er det helt naturligt at være garant. Over 2.500 kunder har valgt at blive garant og kan derfor benytte sig af en række fordele.

Som garant får du medindflydelse på en sund, solid og driftig sparekasse. Garantkapital er en ansvarlig indskudskapital og handles altid til kurs 100. Garantkapital er ikke dækket af indskydergarantifonden.

For at blive garant i Sparekassen, behøver du kun at investere 3.000 kroner. Og for hver 1.000 kroner garantkapital du tegner, får du en stemme - dog højest 20 stemmer, og har dermed indflydelse på, hvem der vælges til repræsentantskabet. Valget afholdes hvert år - uden valgmøde - i perioden 15. oktober til 30. november. Herudover vil du hvert år modtage en invitation til garantmødet, der holdes i første halvår.

Renten på garantkapital
Renten fastsættes af repræsentantskabet på det ordinære møde i marts måned for perioden 1. januar frem til 31. december i det forgangne år.