Prisoversigt

Her kan du finde Sparekassen Ballings gældende rentesatser og priser.

Renteoversigt - Indlån privatkunder pr. 1. november

Renteoversigt - Indlån privatkunder gældende

Renteoversigt - Indlån erhvervskunder pr. 1 november

Renteoversigt - Indlån erhvervskunder  gældende

Renteoversigt - Udlån

Rentereferencer:
- Cibor renten
- CITA renten
- Rente på indskudsbeviser m.m.