Prisoversigt

Her kan du finde Sparekassen Ballings gældende rentesatser og priser.

Prisoversigt - Privat og Erhverv gældende fra 1. november 2021

Renteoversigt ind- og udlån privat gældende fra 20. november 2023

Rentereferencer:
- Cibor renten
- CITA renten
- Rente på indskudsbeviser m.m.

 

Prisoversigt - Privat og Erhverv gældende fra 1. november 2021

Prisoversigt - Dankort & VISA/Dankort - gældende til og med 29. oktober 2021

Prisoversigt - MasterCard Debet -

gældende til og med 29. oktober 2021

Prisoversigt - MasterCard Debet - Basal betalingskonto 

- gældende til og med 29. oktober 2021

Prisoversigt - MasterCard Kredit 

- gældende til og med 29. oktober 2021

Prisoversigt - Basal indlånskonto 

- gældende til og med 29. oktober 2021

Prisoversigt - Privat 

- gældende til og med 29. oktober 2021

Prisoversigt - Erhverv 

- gældende til og med 29. oktober 2021

Sådan finder du valutaoversigten

Prisændring

Prisoversigt pr 1. november 2021

- gældende fra 1. november 2021 


01. juli 2019

Annonce

Prisoversigt - Privat

Prisoversigt - Erhverv

01. maj 2019

Annonce

Prisoversigt - Privat

Prisoversigt - Erhverv

01. februar 2018

Prisoversigt