Finanstilsynet

Finanstilsynet er den offentlige myndighed, som fører tilsyn med, at danske pengeinstitutter overholder de gældende regler. 

Fra 2010 skal alle pengeinstitutter offentliggøre Finanstilsynets vurdering af banken - herunder påtaler, påbud og risikooplysninger.

Sparekassen Balling modtagne redegørelser, påtaler, påbud eller risikooplysninger, finder du nedenfor.

Finanstilsynet har lavet en Q&A omkring de hyppigste spørgsmål tilsynet modtager fra kunder i pengeinstitutter. Se den her.