Årsrapport 2020

Sparekassens årsregnskab for 2020 udviser en historisk høj basisindtjening, og et overskud før skat på 9,7 mio. Resultatet er meget tilfredsstillende i lyset af, at der er hensat 3 mio. til evt. fremtidige tab som følge af COVID-19. Læs yderligere i vedhæftede årsrapport, hvor man på side 4 kan få et hurtigt overblik over regnskabets hovedpunkter.

Årsrapport 2020

Få kontakt til en rådgiver, når det passer dig

Sparekassen har valgt at lukke dørene i alle afdelinger for at efterleve restriktionerne,  der gælder hele februar ud. Du kan imidlertid let få 360 graders rådgivning også hjemme i stuen. 

Et plus til dig, som har stor friværdi i din bolig

Hvis du har nok friværdi i din bolig, og ønsker afdragsfrihed i 10-30 år, så får du masser af fleksibilitet med et plus-lån fra Totalkredit. Der er i alt tre lånetyper at vælge i mellem - alt efter hvad der er vigtigst for dig. 

Få ro i økonomien i en tid med Covid-19


En lønsikring kan hjælpe dig økonomisk, hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs. Suppler dine dagpenge med op til 80 % af din brutto løn, hvis du mister dit job. Indbetalingerne til forsikringen er fradragsberettiget 

Fyr oliefyret med et kontant tilskud på 10.000 kr. 


Udover tilskuddet på 10.000 kr fra Totalkredit kan du søge om tilskud fra staten, og gøre det endnu billigere for jer at sige farvel til oliefyret. Læs mere om betingelserne hos Totalkredit eller kontakt din rådigver.