Få udbetalt dine indefrosne feriepenge

Medio august 2020 blev det vedtaget hvordan du kan få udbetalt dine indefrosne feriepenge. Se Sparekassens guide til hvad det betyder for dig og hvordan du får dem udbetalt. 

Hvorfor beder vi om ID og spørger ind til dine pengesager?

Det kan virke underligt, når vi til tider beder om at se sygesikringskort og billedlegitimation - eller spørger, hvordan du bruger os som pengeinstitut. Men der er en god grund. Se her, hvorfor vi gør, som vi gør. 

Prøv den nye app fra Totalkredit og Sparekassen Balling

Tænker du over, hvad det vil koste dig at købe ny bolig? Eller om du kan få noget ud af at lægge dit real-kreditlån om? Så start med at hente appen fra Totalkredit og Sparekassen Balling.

Negativ indlånsrente for 
privat- og erhvervskunder

I lighed med de fleste pengeinstitutter ændrer Sparekassen beløbsgrænserne for beregning af negativ rente på indlån for privat- og erhvervskunder pr. 1. november 2020.
Baggrunden for ændringen er det vedvarende lave renteniveau.