Vi tilbyder forskellige indlånskonti. Nedenfor ser du et udpluk af vores produktpalette

Garant-lønkonto

Som kunde i Sparekassen Balling er det naturligt at være garant. Når du er garant i Sparekassen Balling følger der mange ekstra fordele med. En af fordelene er Garant-lønkontoen, hvor du får gratis adgang til Netbank og rabatter på stiftelsesprovisioner for blot at nævne et par stykker, af de mange fordele, der er ved at være garant.

Bedre Boligopsparing

Det er klogt at være forudseende og at spare op. Sparekassen Ballings "Bedre Boligopsparing" indeholder mere end grundrente + ekstra præmierente. 
Efter 2 år kan du låne helt op til 150.000 kroner. Opsparingen giver nemlig låneret på op til 5 gange beløbet, der står på kontoen. Og så slipper du for at betale stiftelsesprovision og lånet ydes efter helt almindelig kreditvurdering. 

Hvem kan oprette? 
En Bedre Boligopsparing kan oprettes af alle. Jo tidligere i livet, du kommer i gang, jo større sum har du til rådighed, den dag du får brug for lejlighed, hus, møbler, nye 
husholdningsmaskiner, nye vinduer, udskiftning af fyret osv. 

Mindste årlige indskud på boligopsparingen er 2.400 kr., og maksimum er 12.000 kr. 
Kontoen er kun bundet i 2 år og kan herefter frit hæves med renter og ekstra præmierenter og bruges til boligformål i bred forstand. 

Bedre Uddannelsesopsparing

Det er klogt at være forudseende og at spare op. Sparekassen Balling's "Bedre Uddannelsesopsparing" giver foruden en grundrente også en ekstra præmierente. 
Opsparingen kan benyttes til alle statsgodkendte studier som f.eks. ungdomsuddannelser, videregående uddannelser samt højskoleophold. 

Hvem kan oprette? 
En Bedre Uddannelsesopsparing kan oprettes af alle. Jo tidligere i livet, du kommer i gang, jo større sum har du til rådighed, den dag du får lyst til videreuddanne dig. 
Forældre kan eksempelvis oprette uddannelsesopsparing til deres børn. Små, månedlige beløb vokser sig store i takt med børnene. 

Indbetaling 
Mindste årlige indskud på uddannelsesopsparingen er 2.400 kr., og maksimum er 12.000 kr. Kontoen er bundet i 2 år og kan herefter frit hæves med renter og ekstra præmierenter og bruges til uddannelsesformål. 

Udbetaling 
Der udbetales i månedlige lige store rater, dog maks. 24.000 kr. pr. år. Ønsker du en fast månedlig overførsel til din budgetkonto eller lønkonto, klarer vi det ganske gratis. 

Børneopsparing

En børneopsparing kan give barnet en solid økonomisk start på voksenlivet, når de står over for en uddannelse, etablering af egen bolig, anskaffelse af møbler eller lignende. 

Vi giver en høj rente på børneopsparingen, og i den periode hvor kontoen er bundet, er renterne skattefrie, og det beløb der står på kontoen er ikke formueskattepligtigt. 

Oprettelse og udbetaling 
Børneopsparingskontoen kan oprettes af forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller plejeforældre ved barnets fødsel og senest i det år, hvor barnet fylder 14 år. - Hvert barn må kun have en konto. 

Børneopsparingen skal være bundet i mindst 7 år, og kan allerede hæves når barnet fylder 14 år og senest ved udgangen af det år, hvor barnet fylder 21 år. 

Indbetaling 
Der kan (indbetales på kontoen af forældre, bedsteforældre m.fl.) maksimalt indbetales 6.000 kr. om året og maksimalt i alt 72.000 kr. 

Barnebarnsopsparing

Har du børnebørn eller oldebørn, som du gerne vil være med til at give en økonomisk tryg start på livet, så er Barnebarnsopsparing det rigtige valg. 

Kontoen kan kun oprettes af bedste- og oldeforældre i barnets navn og kan bindes i en kortere eller længere periode. Den variable rente på kontoen er fordelagtig, så pengene kan vokse sammen med barnet. 

Der er ingen krav om indbetalingernes størrelser, udover almindelige regler for gaveafgift. Indskud betragtes som en gave og tilhører barnet. Renterne er skattepligtige for barnet. 

Speed Up konto

En attraktiv konto med mulighed for engangsindskud på op til 60.000 kroner. Og der kan frit hæves på kontoen. 

Kontoen giver dig en bonusrente på 1 % pr. hele år og beregnes af slutsaldoen den dag kontoen ophæves. Udover bonusrenten tilskrives kontoen med Cibor 12 måneder (beregnes af Nationalbanken hvert kvartal) og tilskrives hvert års ultimo. 

Kontoens levetid er maksimum 5 år fra oprettelsestidspunktet.

Kontoen kan oprettes af alle, der endnu ikke er fyldt 18 år. Kontoen kan kun oprettes i perioden 1. januar til 31. marts. Bemærk, at der kun kan oprettes en konto pr. kunde.