Hvem samarbejder vi med?

Sparekassen Balling modtager betaling for salg og formidling af produkter og ydelser fra følgende samarbejdspartnere:

BankInvest
BankInvest er en førende kapitalforvalter og udbyder af investeringsforeninger i Norden med en samlet formue under forvaltning og administration på 106 milliarder kroner. Ejerkredsen består af 37 danske pengeinstitutter, og ingen ejere har uanset ejerandel stemmeret for mere en 15 procent af aktiekapitalen.

DLR
DLR kredit ejes af lokale og regionale pengeinstitutter. DLR yder lån til landbrugs- og byerhvervsejendomme mod pant i fast ejendom baseret på udstedelse af obligationer. Udlånsområdet er jordbrugsejendomme (landbrug og gartneri) og byerhvervsejendomme mv. (private boligudlejningsejendomme, andelsboliger, kontor- og forretningsejendomme, industri- og håndværksejendomme og almene boliger).

EgnsINVEST
EgnsINVEST arbejder for at sikre vækst og udvikling i de forretninger, de involveres i. Og har særlig faglige viden inden for områderne energi og ejendomme, og i arbejdet med at optimere og udvikle de selskaber, der er kommet under EgnsINVESTs vinger udnyttes såvel fagspecifikke som generelle kompetencer på tværs. En vigtig del af arbejdet foregår via eksterne samarbejdspartner. EgnsINVEST ejes af en række pengeinstitutter i Danmark.

Fast Ejendom

Forvaltningsinstituttet
Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter er godkendt af Justitsministeriet til bestyrelse af: Fondes midler, værgemålsmidler og båndlagt arv/gave. Instituttet fungerer som forvaltningsafdeling for kunderne i blandt andre de lokale pengeinstitutter.

Garanti Invest
Garanti Invest A/S er en innovativ finansiel virksomhed og en af Danmarks førende udviklere af strukturerede obligationer. Garanti Invest ser sig selv som bindeleddet mellem internationale investeringsbanker og lokale pengeinstitutter. Populært sagt - et bindeleddet mellem Wall Street og Vendsyssel. Garanti Invest er et helejet datterselskab i Sparinvest-koncernen.

KontoInvest 
KontoInvest er et samarbejde om en løsning til investering af pensionsopsparingen for Sparekassens kunder, som ikke selv ønsker at holde øje med og løbende tilpasse investeringerne. Investeringen foretages via 6 puljer med forskellige typer værdipapirer - enten i en enkelt pulje eller som en kombination af flere. Investeringerne overvåges dagligt og tilpasses løbende af erfarne porteføljeforvaltere, hvis mål er at sikre det bedste afkast på pensionsopsparingen.

Nets
Nets håndterer betalings-, kort- og informationssystemer. Med de digitale identifikationsløsninger reduceres behovet for papir og hjælper mennesker i Norden med at spare tid og penge. Nets er en central samarbejdspartner for pengeinstitutter og virksomheder samt detailhandlere og forbrugere, der forventer brugervenlige, stabile og sikre betalings- og informationssystemer.

nærpension 
Nærpension er et datterselskab af AP Pension. Nærpensions primære opgave er at administrere forsikringsordninger for sparekasserne. Herunder gruppeliv, gruppeinvaliderente og Kritisk sygdom m.m.

PrivatSikring
Privatsikring - Gennem Privatsikring kan vi tilbyder kunderne alt inden for skadesforsikring. Selskabet er ejet af Codan, som Lokale Pengeinstitutter også samarbejder med om formidling af andre forsikringer. Sparekassen tager sig af formidlingen og Privatsikring tager sig af det forsikringstekniske og skadebehandlingen.

SEBinvest
Investeringsselskabet SEBinvest A/S administrerer investeringsforeninger, kapitalforeninger samt juridiske konstruktioner på et seriøst og professionelt grundlag og er omfattet af Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv.

SparInvest
Sparinvest blev etableret som Danmarks første børsnoterede investeringsforening i 1968 og har siden udviklet sig til et internationalt kapitalforvaltningshus. I dag forvalter Sparinvest en samlet kapital på mere end 70 mia. kr. og udbyder langsigtede investeringsprodukter i 15 europæiske lande.

Totalkredit
Totalkredit er et unikt samarbejde mellem ca. 60 lokale pengeinstitutter, der har en fælles ambition om at tilbyde de bedste realkreditlån. Totalkredit kender området bedst. Og det er din egen lokale rådgiver, der bedst kan yde en professionel boligrådgivning i lokalområdet.

Third Party Provider (TPP)
Klik her for at læse mere omkring onboarding proceduren.

Ifølge loven skal du være godkendt af Finanstilsynet som tredjepartsleverandør, for at vi kan give dig adgang til betalingskonti og -tjenester. Du kan søge om godkendelse her.