Hvem samarbejder vi med?

Sparekassen Balling modtager betaling for salg og formidling af produkter og ydelser fra følgende samarbejdspartnere:

BankInvest
BankInvest er en førende kapitalforvalter og udbyder af investeringsforeninger i Norden med en samlet formue under forvaltning og administration på 106 milliarder kroner. Ejerkredsen består af 37 danske pengeinstitutter, og ingen ejere har uanset ejerandel stemmeret for mere en 15 procent af aktiekapitalen.

DLR
DLR kredit ejes af lokale og regionale pengeinstitutter. DLR yder lån til landbrugs- og byerhvervsejendomme mod pant i fast ejendom baseret på udstedelse af obligationer. Udlånsområdet er jordbrugsejendomme (landbrug og gartneri) og byerhvervsejendomme mv. (private boligudlejningsejendomme, andelsboliger, kontor- og forretningsejendomme, industri- og håndværksejendomme og almene boliger).

Forvaltningsinstituttet
Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter er godkendt af Justitsministeriet til bestyrelse af: Fondes midler, værgemålsmidler og båndlagt arv/gave. Instituttet fungerer som forvaltningsafdeling for kunderne i blandt andre de lokale pengeinstitutter.

KontoInvest 
KontoInvest er et samarbejde om en løsning til investering af pensionsopsparingen for Sparekassens kunder, som ikke selv ønsker at holde øje med og løbende tilpasse investeringerne. Investeringen foretages via 6 puljer med forskellige typer værdipapirer - enten i en enkelt pulje eller som en kombination af flere. Investeringerne overvåges dagligt og tilpasses løbende af erfarne porteføljeforvaltere, hvis mål er at sikre det bedste afkast på pensionsopsparingen.

Krone Kapital 

Krone Kapital blev stiftet i 2000, er i dag et veletableret leasingselskab i vækst, og ejet af to pengeinstitutter. Selskabet tilbyder leasing både til private og erhverv.

Nets
Nets håndterer betalings-, kort- og informationssystemer. Med de digitale identifikationsløsninger reduceres behovet for papir og hjælper mennesker i Norden med at spare tid og penge. Nets er en central samarbejdspartner for pengeinstitutter og virksomheder samt detailhandlere og forbrugere, der forventer brugervenlige, stabile og sikre betalings- og informationssystemer.

nærpension 
Nærpension er et datterselskab af AP Pension. Nærpensions primære opgave er at administrere forsikringsordninger for sparekasserne. Herunder gruppeliv, gruppeinvaliderente og Kritisk sygdom m.m.

PrivatSikring
Privatsikring - Gennem Privatsikring kan vi tilbyder kunderne alt inden for skadesforsikring. Selskabet er ejet af Codan, som Lokale Pengeinstitutter også samarbejder med om formidling af andre forsikringer. Sparekassen tager sig af formidlingen og Privatsikring tager sig af det forsikringstekniske og skadebehandlingen.

SEBinvest
Investeringsselskabet SEBinvest A/S administrerer investeringsforeninger, kapitalforeninger samt juridiske konstruktioner på et seriøst og professionelt grundlag og er omfattet af Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv.

SparInvest
Sparinvest blev etableret som Danmarks første børsnoterede investeringsforening i 1968 og har siden udviklet sig til et internationalt kapitalforvaltningshus. I dag forvalter Sparinvest en samlet kapital på mere end 70 mia. kr. og udbyder langsigtede investeringsprodukter i 15 europæiske lande.

Totalkredit
Totalkredit er et unikt samarbejde mellem ca. 60 lokale pengeinstitutter, der har en fælles ambition om at tilbyde de bedste realkreditlån. Totalkredit kender området bedst. Og det er din egen lokale rådgiver, der bedst kan yde en professionel boligrådgivning i lokalområdet.

Vækstfonden

Vækstfonden er statens finansieringsfond i partnerskab med pengeinstitutter og private investorer fra ind- og udland udvælges og udvikles de virksomheder, Danmark ikke må gå glip af. Erfaringerne tæller alt fra digitalisering af en håndværksvirksomhed ved Sallingsund til lancering af en robotarm i Silicon Valley.Third Party Provider (TPP)
Klik her for at læse mere omkring onboarding proceduren.

Ifølge loven skal du være godkendt af Finanstilsynet som tredjepartsleverandør, for at vi kan give dig adgang til betalingskonti og -tjenester. Du kan søge om godkendelse her.