Betingelser

Af Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser for privat- og erhvervskunder fremgår det, at Sparekassen benytter elektronisk kommunikation. Nedenstående bestemmelser er derfor gældende.

De fleste af linkene åbner en pdf-fil i et nyt vindue.

Almindelige forretningsbetingelser - Erhverv
Almindelige forretningsbetingelser - Privat
Betalinger
Garantiordning for indskydere og investorer

Regler gældende fra 1. juni 2015

Læs mere om Garantiformuens formål, dækninger og virke mm. på deres egen hjemmeside.

Garantkapital
IDD Personforsikringer

AP Pension

Kundeforsikring - Lån og Kredit -  Se oplysninger om forsikringsproduktet

Livslang indtægt til børn - Se oplysninger om forsikringsproduktet

Tab af erhvervsevne - Se oplysninger om forsikringsproduktet

Visse Kritiske Sygdomme Børn - Se oplysninger om forsikringsproduktet

Visse Kritiske Sygdomme Voksne - Se oplysninger om forsikringsproduktet

Børnepakke, Sygdomsforsikring - Se oplysninger om forsikringsproduktet

Børnepakke, Visse Kritiske Sygdomme - Se oplysninger om forsikringsproduktet

TopDanmark

Sundhedssikring - Se oplysninger om forsikringsproduktet

Tab af erhvervsevne - Se oplysninger om forsikringsproduktet

Økonomiforsikring - Se oplysninger om forsikringsproduktet

Kundeinformation

Oplysninger om Sparekassen Balling - Se dokumentet

Oplysninger om AP Pension - Se dokumentet

Oplysninger om Nordea Pension, Livsforsikringsselskab - Se dokument

Oplysninger om nærpension - Se dokumentet

Se oplysninger om TopDanmark - Se dokumentet

Investering
Klagevejledning
Kort
Kort - indsigelsesmuligheder
Netbank
Udland
Vedtægter
Vejledning vedr. skift af pengeinstitut