Investering

Investering af din virksomheds frie midler kan være med til at optimere din virksomheds afkast. Investering kan være kompleks, men i Sparekassen tilbyder vi en god rådgivning, som kan klæde dig på til at træffe de rette valg. Derfor vil vi i samarbejde med dig lægge en strategi for, hvordan du ønsker dine investeringer skal foretages.

Vi tager udgangspunkt i:

  • Din tidshorisont

  • Din risikovillighed

  • Dine skatteforhold

  • Dine forventninger til afkastet

Investeringen kan blandt andet foretages i aktier, obligationer, valuta, investeringsforeninger osv.

Investering

Bankinvest

Formuen er hovedsageligt placeret i obligationer og aktier. Resten er fordelt på strukturerede produkter, derivater. BankInvest tilbyder også investeringer i emerging markets-aktier og virksomhedsobligationer.
Bankinvest brede udbud af investeringsprodukter giver investor de bedste muligheder for at sammensætte lige netop den investering, der passer til din profil.

Puljeinvestering

KontoInvest er til dig, som ikke selv ønsker at holde øje og løbende tilpasse dine investeringer. Sammen afdækker vi dine behov og ønsker. Investering sker i en enkelt pulje eller en kombination af flere puljer.

SEBInvest

Investeringsselskabet SEBinvest A/S administrerer investeringsforeninger, kapitalforeninger samt juridiske konstruktioner på et seriøst og professionelt grundlag og er omfattet af Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv.

Sparinvest

Vi mener ikke, at det er værd at gå efter et højt afkast, hvis risikoen bliver unødig høj for vores investorer. - I Sparinvest går vi derfor aldrig efter hurtige og risikable gevinster, men fokuserer i stedet på at sikre investorerne en fornuftig investering. Vi kalder det investering med omtanke.

Nu kan du få 30 års afdragsfrihed med fast rente

Er fastrente+ noget for dig? Du kan læse mere i brochuren fra totalkredit - eller tage et online møde med din rådgiver.