Netbank Erhverv

Overblik
Netbank Erhverv er et integreret internet-baseret system, hvor du på en let og overskuelig måde får adgang til virksomhedens konti i Sparekassen og dermed mulighed for 24 timer i døgnet at foretage og kontrollere betalinger og saldi. Netbank Erhverv giver dig mulighed for et total overblik over virksomhedens driftskonti, lån og kreditter, depoter og valutahandel.

Netbank Erhverv er et enkelt- eller flerbrugersystem, hvor prokura (rettighedstyring) kan opbygges efter virksomhedens ønsker eller behov.

Hvad kan Netbank Erhverv og hvilke behov har din virksomhed

  • Mulighed for betaling/adgang til systemet hele døgnet
  • Mulighed for bedre styring af virksomhedens pengestrømme og likviditet
  • Lavere transaktionsomkostninger

Kontakt os og høre mere om hvad Netbank Erhverv kan tilbyde din virksomhed.

Betalinger eller overførsler til udlandet
Korrekte bankoplysninger er særdeles vigtige forud for en udenlandsk overførsel, hvilket du kan læse mere om her...

Netbank- og cyberforsikring 
Forsikringen er gratis og omfatter alle Sparekassens erhvervskunder med Netbank. Så du skal ikke gøre noget aktivt, men blot nyde de fordele Sparekassen giver til deres erhvervskunder. Forsikringen dækker op til 4 mio. kroner og giver en hurtig og kompetent service ved skader, hvor du blot skal henvende dig et sted.

Forsikringen dækker alt det traditionelle og meget mere til, som du kan læse mere om her...