Siden 1914

Sparekassen Balling, med afdelinger i Balling, Holstebro og Skive, er en sund og stærk garantsparekasse med forankring i lokalsamfundet siden 1914.

Med baggrund i vores forankring i lokalområdet har vi et naturligt ønske om at understøtte udviklingen i området. Og vi forsøger derfor at udnytte vores indgående kendskab til lokalområdet, befolkningen og de erhvervsdrivende ved at forene ansvarlig kreditgivning og en redelig rådgivning til gavn for lokalområdet, kunderne og os selv som pengeinstitut.

Vi er fokuseret på at drive en sund forretning, hvilket også afspejler sig i vores høje solvensgrad. Og vi vil fortsætte med at gøre os fortjent til kundernes tillid.

Vi ønsker at bevare og udbygge rammerne for et godt og udfordrende arbejdsliv for vores medarbejdere ved at fokusere på medarbejdernes arbejdsglæde via kompetenceudvikling og motivation. Vores overordnede mål er at nå et højt loyalitetsniveau, der bygger på troskab og engagement