Prisoversigt

Her kan du finde Sparekassen Ballings gældende rentesatser og priser.

Renteoversigt - Indlån privatkunder

Renteoversigt - Indlån erhvervskunder

Renteoversigt - Udlån

Rentereferencer:
- Cibor renten
- CITA renten
- Rente på indskudsbeviser m.m.