Årets resultat

Følgende hovedpunkter kan knyttes til årsrapporten for 2021:


• Resultat før skat udgør et overskud på 15 mio. mod et overskud på 9,7 mio. i 2020.
• Kursreguleringer er positive med 0,2 mio. mod negative kursreguleringer på 0,5 mio. i 2020.
• Nedskrivninger på udlån er en indtægt på 3,1 mio. mod en udgift på 2,3 mio. i 2020
• Egenkapitalen er forøget fra 195 mio. ultimo 2020 til 213 mio. ultimo 2021.
• Kapitalprocenten er opgjort til 24,1 mod 24,9 ultimo 2020.
• Sparekassens individuelle solvensbehov er ultimo 2021 opgjort til 9,8 %
• Sparekassens bestyrelse indstiller til repræsentantskabet, at der for 2021 udbetales 3,0 % p.a. i rente til Sparekassens garanter

Læs årsrapporten 2021 herunder:

Årsrapport 2021

Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte direktør Kurt Nielsen på telefon 40136824, eller mail: kun@sparekassenballing.dk