Har du styr på pengesagerne inden det nye år?

Se mere her

Kom ikke for sent til skattefradraget

SIDSTE FRIST FOR OVERFØRSLER, SOM SKAL VÆRE BOGFØRT I 2021

Ikke mindst når det gælder indbetaling på pensionen eller andre særlige indlån, hvor der kan være skattefradrag og lignende, er det vigtigt, at pengene bliver bogført på den rigtige side af årsskiftet.

For danske SDC-pengeinstitutter gælder nedenstående frister for konto til konto overførsler, som ønskes bogført i 2021. Fristerne er de samme for pengeinstitutter og selvbetjeningskunder.

Bemærk, at tiderne er danske tider. For færøske pengeinstitutter skal der trækkes en time fra.

OVERFØRSEL TIL ANDET PENGEINSTITUT, HERUNDER ANDET SDC-PENGEINSTITUT

TYPE

SIDSTE FRIST

Standardoverførsel

Onsdag 29. december 2021 kl. 19.30

Sammedagsoverførsel

Torsdag 30. december 2021 kl. 12.00*

Straksoverførsel

Afhænger af modtagende pengeinstitut, da datacentralerne opererer med forskellige tidsfrister*

OVERFØRSEL INDEN FOR SAMME PENGEINSTITUT

Sidste frist: Torsdag den 30. december 2021 kl. 19.30.

* Vil man være på den helt sikre side, kan det være en god ide at gennemføre Sammedags-overførsel og Straksoverførsel senest onsdag den 29. december 2021. Det sikrer, at pengeinstituttet har årets sidste bankdag (30. december 2021) til at håndtere eventuelle fejl i overførslen.

Du kan se dine kontooversigter på netbanken

I modsætning til tidligere, får du ikke tilsendt dine kontoversigter pr. ultimo året. I stedet kan du til enhver tid finde dem på netbanken, lige som dine konti er blevet indrapporteret til SKAT, hvor de ligeledes kan findes. 

Har du nået at bruge dit pensionsfradrag for 2021 som du ønsker?

Du har flere muligheder for at spare op til din alderdom og for at få fradrag for indbetalingerne. Hvis det skal ske i 2021, skal du bare nå det, inden pengeinstitutterne lukker ned for indbetalinger til nytår - så du har god tid endnu.

Du har overordnet tre opsparingsmuligheder at vælge mellem, og de giver dig hver deres fordel. Du kan indbetale på aldersopsparing, ratepension og livsvarig livrente.

Du opnår fleksibilitet ved at indbetale på en aldersopsparing. Med en aldersopsparing får du en opsparing, som du kan anvende, som du vil – enten med udbetaling på én gang eller i mindre portioner. Du kan maksimalt indbetale 5.400 kroner årligt (2021). Da du ikke får noget skattemæssigt fradrag for indbetalingerne, skal du ikke betale skat eller afgift af udbetalingerne. Pensionen bliver heller ikke modregnet i din folkepension.

Har du mindre end fem år til folkepension, eller er du allerede gået på folkepension, kan du som noget særligt indbetale op til 52.400 kroner om året på din aldersopsparing. Har du påbegyndt en udbetaling fra en fradragsberettiget pensionsordning med løbende udbetaling efter 1. april 2018, må du dog kun indbetale det høje beløb til og med det år, udbetalingen startes.

Ønsker du at gøre brug af et skattemæssigt fradrag, kan ratepension være noget for dig. Her kan du indbetale op til 57.200 kroner om året og opnå fuldt fradrag for indbetalingen. Udbetalingerne vil ske løbende over en periode på 10 år eller mere. Du kan maksimalt strække udbetalingerne over 30 år.

Ønsker du at indbetale mere, kan du benytte dig af en livsvarig livrente, hvor du kan lave en privat indbetaling på op til 58.500 kroner om året med fradrag samme skatteår. Hvis du i stedet indbetaler via din arbejdsgiver og dermed gennem din løn, kan du på en arbejdsgiveradministreret ordning indbetale op til hele din løn.

For både ratepension og livsvarig livrente gælder det, at ordningerne bliver udbetalt efter, at du har nået din pensionsalder, og at de bliver beskattet som personlig indkomst. De har dermed også betydning for dine offentlige ydelser.

Mulighederne for at indbetale på de forskellige ordninger kan både være relevante for dig, som vil sikre dig en indkomst, når du bliver ældre, dig, der ønsker at gøre brug af et eventuelt skattefradrag og dig, som gerne vil placere din opsparing et andet sted end på en opsparingskonto. Placeringen på pensionsordninger giver dig nemlig også investeringsmuligheder, og her er afkastskatten kun 15,3 procent.

Ud over det almindelige skattefradrag for pensionsindbetaling, kan du også få glæde af et ekstra pensionsfradrag, som du har for de første 75.600 kroner, du indbetaler på dine fradragsberettigede pensionsordninger. Har du mere end 15 år til folkepensionsalderen, er dette ekstra fradrag på 12 procent af din pensionsindbetaling op til 75.600 kroner. Har du mindre end 15 år til, er det på 32 procent.

Pension kan være et svært, men vigtigt område at sætte sig ind i. Ønsker du hjælp til at gennemskue mulighederne og få regnet på din fremtidige økonomiske situation, kan det være en god idé at spørge din økonomiske rådgiver til råds. Den løsning du vælger, skal både fungere for dig nu, men også sikre dig økonomisk i fremtiden.
 
Book et møde med rådgiver