Sådan fungerer Aktiesparkontoen

Opret Aktiesparekontoen i Sparekassen
Du kan oprette Aktiesparekontoen i Sparekassen. Ligesom en almindelig konto. På kontoen kan du købe og sælge alle de aktier, du vil, uden at skulle holde regnskab med tab eller gevinster. – Og i modsætning til aktieinvestering i dag skal du ikke betale skat, hvis du for eksempel hæver penge til en ny sofa.

Lav årlig skat
Du betaler en lav årlig skat på 17 % af værdistigninger på kontoen. - efter lagerprincippet, dvs. af udbytter samt realiserede og urealiserede avancer. Værdiforøgelsen af indestående på Aktiesparekontoen beskattes med 17 %, mens værdifald (tab) fremføres og modregnes i fremtidige afkast. I dag betaler du faktisk 27 % i skat af aktiegevinster op til 52.900 kroner. Gevinster over det beløb beskattes med 42 %. – Altså 10 procentpoint lavere end den nuværende aktieskat.

Aktieskat – hvad skal jeg foretage mig?
Ingenting! – Alt sker helt automatisk. Har du i løbet af året haft et positivt afkast, trækkes skatten nemlig fra din Aktiesparekonto. Og eventuelle tab fremføres til modregning i fremtidige afkast.

Loft over kontoen
Der kan oprettes én Aktiesparekonto pr. person. Det er planen, at ordningen indfases gradvist med et loft på 50.000 kr. pr. person i 2019 voksende til 100.000 kr. i 2020, 150.000 kr. i 2021 og 200.000 kr. i 2022 og frem. Der kan sættes penge ind på kontoen, så længe den aktuelle saldo på kontoen er under loftet. - Aftaleparterne beslutter hvert år, første gang i 2019, om der er grundlag for at gå videre med at forhøje loftet for Aktiesparekontoen.

Hvorfor en Aktiesparekonto?
Det skal være nemt og attraktivt for danskerne at investere i aktier, og flere danskere skal have en aktiv interesse i, hvordan det går de danske virksomheder. Der er behov for at styrke aktiekulturen i Danmark, så ejerskabet af virksomhederne bredes ud til flere danskere, og flere danskere får interesse i at investere i aktier.

Derfor indfører regeringen en Aktiesparekonto, hvor du kan placere opsparing i noterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser. Aktiesparekontoen vil have en lavere beskatning af afkastet på indeståender end den gældende aktieindkomstbeskatning. Det vil gøre det attraktivt for danskerne at placere en del af deres opsparing i aktier gennem Aktiesparekontoen. - Der kan handles, så ofte du ønsker det, inden for Aktiesparekontoen.

Kontakt din rådgiver og få en snak om dine muligheder med den nye Aktiesparekonto.