Coronavirus/Covid-19

Vi er klar til at drøfte din situation
Som følge af spredningen af Coronavirus står Danmark nu i en helt ekstraordinær situation, der har betydelig påvirkning på hverdagen, og for nogle også økonomien.

Nogle erhvervsvirksomheder er midlertidigt nedlukket, andre er stadig i drift, men oplever faldende omsætning. Privatpersoner kan risikere at opleve afskedigelser eller lønnedgang.

Som lokalt pengeinstitut vil vi gøre, hvad vi kan for at sikre, at vores kunder kommer igennem den kommende periode bedst muligt, hvorfor vi har særlig fokus på at rådgive de kunder, der bliver ramt økonomisk.

Vores rådgivning tager, som altid, udgangspunkt i den enkelte kundes situation, idet alle kunder er forskellige, hvorfor de konkrete løsninger også vil være forskellige. Vi er klar til at formidle lån og likviditet, på rimelige vilkår, til sunde virksomheder og privatkunder. Det kan eksempelvis ske ved udvidelse af lånerammer, forhøjelse af kassekreditter eller henstand med betaling af ydelser på lån, samt formidling af statslige garantiordninger.

Vi er allerede i tæt dialog, med kunder der potentielt står i en vanskelig situation.

Står du ligeledes i en potentiel vanskelig situation, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte din rådgiver for en snak om dine muligheder.

Regeringen har lanceret forskellige hjælpepakker

Banker og realkreditinstitutter bakker op om Folketingets initiativer og står fortsat klar med hjælp

Oversigt over tiltag

Få styr på, hvilke forholdsregler din virksomhed kan tage i forbindelse med covid-19