Halvårsregnskab 2021

Halvårets resultat for 1. halvår 2021 blev et overskud før skat på 8,4 mio., mod et overskud på 3,6 mio. i første halvår 2020.

Forklaringen på det kraftig stigende overskud skyldes, at regnskabsposterne nedskrivninger og kursreguleringer er realiseret 5,3 mio. bedre end samme periode sidste år.

Covid-19-krisen har heldigvis stadig ikke haft synderlig negativ økonomisk betydning for kundernes betalingsevne. De 3 mio. vi har sat til side til tab vedr. Covid-19 står stadig uberørt. Samtidig afdrager kunder med nedskrivninger løbende på gælden, ligesom flere kunder har fået bedre betalingsevne i løbet af 2021. Alt i alt står vi p.t. med en meget solid kreditbog.

Årets resultat overstiger væsentligt vores forventninger. Ved aflæggelse af årsregnskabet for 2020 blev der udmeldt en forventning om et resultat på 6 - 10 mio. for 2020. På baggrund af et resultat på 8,4 mio. efter 1. halvår, opjusteres forventningen til et resultat på 10 - 14 mio. for 2021.

Regnskabet markerer også en milepæl, idet Sparekassens egenkapital for første gang overstiger 200 mio.

Yderligere info. findes i vedhæftede regnskab, hvor man på side 3 kan få et hurtigt overblik.

Halvårsrapport 2021