Halvårsregnskab 2022

Den primære indtjening, også kaldt basisindtjeningen, gemmer på en rekord, idet basisindtjeningen øges med hele 46 % til 9,8 mio., hvilket er den højeste halvårlige basisindtjening i sparekassens historie.

Resultatet før skat lander imidlertid på et beskedens overskud på 0,6 mio.

At regnskabet, trods en rekordstor basisindtjening, lander på et meget beskedent overskud skyldes, at vi i 1. halvår oplevende en meget voldsom og pludselig stigning i renten, der medførte at kurserne på vores store obligationsbeholdning faldt betydeligt.

De meget lave/negative renter har i en årrække været en stor udfordring i forhold til at drive pengeinstitut. En normalisering af renteniveauet er derfor kærkommen, og gunstig for den fremtidige drift.

Se halvårsrapporten her