Negativ rente

Få svar på dine spørgsmål

Hvad betyder det for dig?

Det kan koste penge at have indestående på en konto i Danmark. Med de senere års udvikling til et historisk lavt renteniveau, er dette blevet virkeligheden i danske pengeinstitutter.

-> Hvis du har din NemKonto i Sparekassen

Såfremt din lovpligtige NemKonto er hos Sparekassen, kan du samlet have 250.000 kr.* stående i frie midler på dine konti uden at betale negativ rente. Beløb der overstiger 250.000 kr. skal du for tiden betale -0,6 % af.

-> Hvis du har din NemKonto i Sparekassen

Hvis du ikke har din NemKonto i Sparekassen, skal du betale negativ rente af dit samlede indestående. Rentesatsen er pt. -0,6%.

*Grænsen for beregning af negative renter ændres fra kr. 250.000 til kr. 100.000 med virkning fra den 1. august 2021.

Herefter vil renten af dit samlede indlån, på tværs af alle dine konti med frie midler i Sparekassen, være 0 % p.a. for indestående til og med kr. 100.000. Af indestående over kr. 100.000 beregnes der en negativ rente på 0,60 % p.a. På ratepensions-, kapitalpensions-, aldersopsparings- og selvpensionskonti er renten 0 % p.a. af de første kr. 25.000 pr. konto. Af saldoen over kr. 25.000 pr. konto betaler du en negativ rente på 0,60 % p.a.

-> Erhvervs- og foreningskunder
For erhvervs- og foreningskunder gælder det, pr. 1. august 2021, at renten ændres  fra -0,60% til -0,75 % p.a af 
det samlede indlån, på tværs af alle konti i Sparekassen. Renten tilskrives kvartalsvis.

 

Spørgsmål og svar

Hvem skal betale negative renter

Har du en NemKonto hos os, skal du betale negative renter, hvis du samlet har mere end 250.000* kroner til at stå på dine almindelige indlånskonti – eksempelvis budgetkonto, opsparing og lønkonto. Er I for eksempel et ægtepar med NemKonto hos os, kan I tilsammen have 500.000 kroner stående uden at betale renter. 

Har du ikke en NemKonto hos os, skal du betale negative renter af alt dit almindelige indlån.

Hvis du er erhvervs- eller foreningskunde, skal du betale 0,60%** af alt dit indestående på tværs af dine konti.

*Grænsen for beregning af negative renter ændres fra kr. 250.000 til kr. 100.000 fra og med den 1. august 2021. Herefter vil renten af dit samlede indlån, på tværs af alle dine konti med frie midler i Sparekassen, være 0 % p.a. for indestående til og med kr. 100.000. Af indestående over kr. 100.000 beregnes der en negativ rente på 0,60 % p.a.

**Af det samlede indlån, på tværs af alle konti i Sparekassen, ændres renten fra -0,60% til -0,75 % p.a. fra og med 1. august 2021. 

 

Hvilke kontotyper er undtagede?

Børneopsparing, konfirmationskonto, uddannelsesopsparing, uddannelseskonto, indekskontrakt, boligsparekontrakt, mv.

Herudover beregnes der ikke negative renter for personer under 18 år. 

Hvad er en NemKonto?

En NemKonto er en lovpligtig bankkonto, som det offentlige bruger til at udbetale penge til.

Hvordan påvirkes min pensionsopsparing?
Der gælder særlige regler for pensionskonti, idet du skal betale negative renter af indestående over 25.000 kroner. Pensionskonti tæller ikke med i den øvrige rentesum.
Hvor meget koster negativ rente?
Før skat

Har du eksempelvis kr. 200.000 samlet stående på tværs af dine konti, vil det koste dig kr. 600 om året før skat, fra og med den 1. august for at have dine penge stående i Sparekassen. 

Efter skat

Hvis du betaler negativ rente af dit indestående er dette en fradragsberettiget udgift på din årsopgørelse. Det fungerer på samme måde som f.eks. dit boliglån. 

Fradragsretten betyder, at du i princippet sparer et beløb i skat svarende til skatteværdien af de negative renter. For at kunne udregne skatteværdien, er der flere forhold, som skal tages i betragtning, før man kan sige noget om hvad det reelt koster dig at have dine penge stående i Sparekassen. Retten til fradrag afhænger nemlig dels af størrelsen af din samlede kapitalindkomst, herunder om denne er negativ eller positiv, din civilstatus og om du betaler topskat eller ej. Kapitalindkomsten er som bekendt summen af dine renteindtægter og renteudgifter, gevinster på investeringsbeviser, overskud ved udlejning af bolig eller sommerhus samt andre indkomster. Grunden til at din civilstand har betydning skyldes at man betragter den samlede kapitalindkomst under ét mellem ægtefællerne. 

Under normale omstændigheder vil skatteværdien af negative renter kunne beregnes med et scenarie hvor Skatten dækker et sted mellem 26 og 42 % af de negative renter. For flertallet vil skatten dermed dække omkring 36 % (+/- 2). Beregnes der negativ rente af et indestående på 100.000 kr., vil den faktiske udgift efter skat udgøre et beløb på ca. 400 kr. om året fra og med den 1. august.

Kan renteudgiften trækkes fra i skat?
Ja, renteudgifterne på frie midler er fradragsberettiget renter, som giver fradrag i din kapitalindkomst.

Med negativ rente på pension, får du en negativ PAL-skat (også en slags fradrag). Den bliver automatisk gemt og modregnet i kommende års positive PAL-skat.
Som et eksempel på at investere gennem en investeringsforening, har vi valgt vise en film fra Sparinvest.