Slut med negative indlånsrenter for privatkunder

Pr. 15. august 2022 er det slut med negative renter for Sparekassens privatkunder. Læs mere nedenfor.

Pr. 15. august 2022 er det slut med negative renter for Sparekassens privatkunder. Sparekassen har som følge af Nationalbankens udmeldte rentestigning på 0,5 procent p.a. valgt at hæve renten yderligere, så indlånsrenten for alle privatkunder herefter er 0,00 procent.

For mange privatkunder har det været svært at forstå, at man skulle betale renter for at have penge stående i Sparekassen, så det er glædeligt, at de negative renter snart er fortid.

Erhvervs- og foreningskunder

For Sparekassens erhvervs- og foreningskunder bliver indlånsrenten hævet med 0,5 procent p.a. med virkning fra 15. august 2022, og udgør herefter minus 0,25 procent.

Udlån og kreditter for privat- og erhvervskunder

Rentesatsen på udlån og kreditter forhøjes ligeledes med 0,5% p.a. for både privat- og erhvervskunder. Renteændringen gennemføres med virkning fra 15. november 2022.

For erhvervskunder der har udlån og kreditter der følger markedsrenterne forhøjes marginalen ikke.

Såfremt du har spørgsmål til renteændringerne, er du naturligvis velkommen til at kontakte din rådgiver.