Hvor meget vil vi indskyde på alderspensionen?

Nye regler for indbetaling på alderspension
Tidligere var reglerne ens for alle uanset alder. Med de nye regler fra 1. januar 2018, er det din alder, der afgør, hvor meget du må indsætte på din alderspension.

En stor fordel ved opsparingen er, at udbetalinger ikke modregnes i offentlige ydelser, som det er tilfældet ved for eksempel rate- og livsvarige pensioner. Det har betydning, hvis du som folkepensionist har et pensionstillæg til folkepensionen eller søger om sociale ydelser.

Hvor meget må du indbetale
Er der mere end 5 år til, at du når pensionsalderen, må du indbetale op til 5.100 kroner på din aldersopsparing. Er derimod mindre end 5 år til du når folkepensionsalderen, må du indsætte op til 46.000 kroner*. Dette beløb hæves gradvist til 51.100 kroner i 2023.

* Hvis du allerede er begyndt at få udbetalt andre pensionsordninger, som f.eks. ratepension eller livrente, må du højest indsætte 5.100 kroner på din aldersopsparing – også selv om der er mindre end 5 år til du folkepensionsalderen. – Men hvis dine udbetalinger er startet før 1. april 2018, har du fortsat mulighed for at indbetale op til 46.000 kroner på din aldersopsparing.

Pas på loft over indbetalingerne
Indbetaler du til mere end én aldersopsparing gælder loftet for alle indbetalinger tilsammen. Bryder du maksimumgrænsen for indskud skal du betale en strafafgift på 20 % til staten af det beløb du har indbetalt for meget.

Flere arbejdsmarkedspensionskasser er begyndt enten at lade noget af det obligatoriske arbejdsmarkedsbidrag indgå på aldersopsparingen eller tilbyder, at du kan lade en del af din løbende indbetaling indgå på aldersopsparingen. Det kan opsparingsmæssigt i mange tilfælde være en god ide, men det kan også have nogle negative konsekvenser, du bør være opmærksom på. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte din rådgiver.

Udbetaling
Der også ændret på reglerne for udbetaling af aldersopsparing. Tidligere blev alle pengene udbetalt på en gang, men nu kan du få dem udbetalt over flere gange – altså deludbetalinger, hvis det er det du ønsker. Du kan også vælge alt lade dine penge stå på din aldersopsparing i helt til 20 år efter pensionsudbetalingsalderen.

Kontakt os, hvis du er i tvivl
Er du i tvivl om, hvordan de nye regler får indflydelse på dine muligheder for indbetalinger eller udbetalinger, anbefaler vi dig, at du kontakter din rådgiver.