Optima Rente

- Nyt obligationsprodukt til den lave risikoside

Optima Rente:
Nyt obligationsprodukt til den lave risikoside

BankInvest har netop lanceret Optima Rente, som henvender sig til dig, der ønsker at investere dine kontanter eller er på udkig efter et produkt i den lave ende af risikoskalaen, som kan indgå i din eksisterende investeringsportefølje.

Alternativ til negative renter
Med det lave renteniveau er det svært at finde risikofrie investeringer med et forventet positivt afkast. Her kan Optima Rente være et alternativ. Optima Rente er sammensat af en række forskellige obligationstyper, som gør det muligt at tilbyde et produkt med en risiko, som i mange tilfælde vil være acceptabel for kunder på udkig efter relativt forsigtige obligationsprodukter. Optima tilbyder et positivt horisontafkast til investorer med en investeringshorisont på 3 år eller mere.

Optima Rentes investeringsunivers
Optima Rente er det seneste medlem af BankInvests familie af blandede investeringsfonde bestående af aktier og obligationer.

Optima Rente investerer udelukkende i danske stats- og real¬kreditobligationer, udenlandske statsobligationer samt globale virksomhedsobligationer med både høj og lav kreditkvalitet. Fonden forvaltes af BankInvests obligationsteam, der sammensætter obligationsporteføljen ud fra en strategisk fordeling med løbende justeringer. Selve den aktive forvaltning af de enkelte værdipapirer sker i de underliggende BankInvest-afdelinger.

En stor del af værdiskabelsen består i at investere i obligationer med forskellig kreditkvalitet. Det gør afkastet mere robust, når markederne er urolige.

Optima Rente fokuserer samtidig på værdipapirer med tilstrækkelig risiko til, at porteføljen kan skabe et positivt afkast, trods fraværet af aktier.

Afdelingen udbydes både som udbyttebetalende og som akkumulerende fond, og kan dermed også tegnes af kunder under virksomhedsordningen, VSO.

Læs mere i informationsarket

Disclaimer
Materialet er produceret af BankInvest-koncernen (BankInvest) og skal anses som markedsføringsmateriale. Formålet med materialet er at give generel information om udviklingen i afdelingen og skal ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Eventuel omtale af selskaber og værdipapirer skal alene ses i forhold til afdelingens portefølje- og risikoprofil. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Tallene i materialet er historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele i afdelingen bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central investorinformation. Informationen findes på www.bankinvest.dk.