Nye rentevilkår for ind- og udlån

Nye rentevilkår for ind- og udlån

Nationalbanken har i oktober og december 2022 gennemført to renteforhøjelse på samlet 1,1 % p.a.

På den baggrund, og af forretningsmæssige årsager, forhøjer vi renten på udlån, samt visse indlånsprodukter.

Udlån

Renten på alle udlån og kreditter forhøjes pr. 1. marts 2023. Renten hæves med op til 1,1 procentpoint. 

Alle kunder med lån og kreditter modtager i forbindelse med renteændringen et varslingsbrev, hvor ændringerne er specificerede på de enkelte lån og kreditter.

For kunder, der har udlån og kreditter der følger pengemarkedsrenterne, forhøjes marginalen ikke.

Indlån

Renten forhøjes også på en række indlånskonti:

Produkttype

Evt. Knæk*

Rente nu

Rente pr. 1. marts 2023

Garantkonto

Saldo:

0-250.000

250.001- 500.000

500.001 -

 

0,40%

0,60%

0,75%

 

0,50%

0,75%

1,25%

Børneopsparing/ungdomskonti

Hele saldoen

0,60%

1,10%

Pensionskonti

Hele saldoen

0,50%

1,00%

Spar op-konto

Hele saldoen

0,25%

0,40%

Erhvervs- og foreningskonti

Hele saldoen

0,00%

0,00%

*For produktet Garantkonto, vil en knækrente have denne betydning: Indestående forrentes pr. 1. marts 2023 med 0,50 % op til 249.999,99 kr., med 0,75 % for indestående mellem 250.000,00 kr. og 499.999,99 kr. og med 1,25 % for den del af indeståendet, som overstiger 500.000,00 kr.

Garantkontoen tilbydes kunder, der opfylder betingelserne for garantfordele, der p.t. forudsætter garantkapital for minimum kr. 5.000. For ægtefælle eller samboende samlet kr. 10.000. For kunder i alderen 18-29 år er betingelserne garantkapital for minimum kr. 3.000. For ægtefæller eller samboende samlet kr. 6.000. Der kan frit indbetales på Garantkontoen, der dog ikke kan benyttes som Nem/lønkonto.

For øvrige kontotyper, der ikke fremgår af ovenstående oversigt, er renten 0,00%.

Renteændringerne på indlån træder i kraft pr. 1. marts 2023.

Følg med i rentesatserne i din Net- og MobilBank

Du kan altid se de aktuelle rentesatser på dine konti i Net- og Mobilbanken. Du finder satserne ved at klikke på de tre lodrette prikker øverst til højre, når du er inde på den konto, du ønsker at se renten på. Vælg derefter kontovilkår.