Halvårsregnskab 2023

Hovedpunkter fra halvårsregnskabet 2023 i forhold til samme periode 2022:

  • Resultat før skat udgør et overskud på 17,1 mio. mod et overskud på 0,6 mio.
  • Basisindtjeningen øges med 52% og udgør 14,9 mio. mod 9,8 mio.
  • Kursreguleringer er positive med 1,9 mio. mod negative med 11,4 mio.
  • Nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på tkr. 357 mod indtægt på 2,2 mio. Det ledelsesmæssige skøn fastholdes på 5,5 mio.
  • Egenkapitalen udgør 230 mio. mod 215 mio.
  • Kapitalprocenten er opgjort til 25,4 mod 23,8
  • Den solvensmæssige overdækning efter buffer- og NEP-krav udgør 7,4 %-point mod 8,8%-point

 Læs den samlede halvårsrapport for 2023