Renteændring

Nye rentevilkår for ind- og udlån

Siden Sparekassens sidste renteændring i maj 2023 har Nationalbanken hævet renten i alt fire gange med samlet 1 %-point. På baggrund af dette, og af forretningsmæssige årsager, hæver vi renten på udlån og kreditter, med 0,25 %, samt visse indlånsprodukter med op til 0,60 %, i Sparekassen pr. 20. november 2023.

Indlån

Renten forhøjes også på en række indlånskonti:

Produkttype

Evt. Knæk*

Kr.

Rente nu

Rente pr. 20. november 2023

Garantkonto

Saldo:

0-250.000

250.001- 500.000

500.001 -

 

1,00%

1,25%

1,50%

 

1,25%

1,50%

1,75%

Garant Lønkonto

Hele saldoen

0,00%

0,25%

Ud i livet

Hele saldoen

0,00 %

0,60%

Børne- og Barnebarnsopsparing

Hele saldoen

1,50%

1,75%

Spar op-konto

0-50.000

50.001 -

0,60%

0,60%

0,60%

0,75%

*For produktet Garantkonto, vil en knækrente have denne betydning: Indestående forrentes pr. 20. november 2023 med 1,25 % op til 249.999,99 kr., med 1,50 % for indestående mellem 250.000,00 kr. og 499.999,99 kr. og med 1,75 % for den del af indeståendet, som overstiger 500.000,00 kr.

Garantkontoen tilbydes kunder, der opfylder betingelserne for garantfordele, der p.t. forudsætter garantkapital for minimum kr. 5.000. For ægtefælle eller samboende samlet kr. 10.000. For kunder i alderen 18-29 år er betingelserne garantkapital for minimum kr. 3.000. For ægtefæller eller samboende samlet kr. 6.000. Der kan frit indbetales på Garantkontoen, der dog ikke kan benyttes som Nem/lønkonto.

Renteændringerne på indlån træder i kraft pr. 20. november 2023.

Udlån

Renten hæves generelt med 0,25 %-point på udlån og kreditter til både privat- og erhvervskunder.

Alle kunder med lån og kreditter modtager i forbindelse med renteændringen et varslingsbrev, hvor ændringerne er specificerede på de enkelte lån og kreditter.

For kunder, der har udlån og kreditter der følger pengemarkedsrenterne, forhøjes marginalen ikke.

Renteændringerne for udlån træder i kraft pr. 20. november 2023.

Følg med i rentesatserne i din Net- og MobilBank

For øvrige kontotyper, der ikke fremgår af ovenstående oversigt, henvises til der til kontovilkårene på net- og mobilbanken.

Du kan altid se de aktuelle rentesatser på dine konti i Net- og Mobilbanken. Du finder satserne ved at klikke på de tre lodrette prikker øverst til højre, når du er inde på den konto, du ønsker at se renten på. Vælg derefter kontovilkår.