Aktiesparekonto

Fakta om Aktiesparekontoen

  • Forudsætter at du er fuldt skattepligtig privatperson i Danmark med et CPR-nummer eller et udlændige-nummer.
  • Kontoen kan du ikke anvende til pensionsmidler.
  • Du kan i 2020 indbetale op til 100.000 kroner – (Forskellen mellem ordningens værdi på årets sidste dag og det kommende års indbetalingsloft giver det beløb, du kan indbetale det kommende år).
  • Du skal selv vælge de værdipapirer, du ønsker at købe eller sælge. Vi yder ikke rådgivning om investering i enkeltaktier, men kan gøre det, hvis det drejer sig om investering i aktiebaserede investeringsfonde.
  • Vi er af den overbevisning, at du spreder din risiko bedst ved at placere pengene i investeringsforeningsbeviser frem for i enkeltaktier.
  • Beløb der er indbetalt på aktiesparekontoen, kan udelukkende bruges til at investere i noterede aktier og aktiebaserede investeringsfonde.
  • Aktiekontoen er lagerbeskattet, hvilket betyder, at skatten gøres op én gang om året, baseret på årets værdiforskydninger den 31. december.
  • Er den samlede værdi på kontoen steget i løbet af kalenderåret, skal du betale skat af gevinsten – også selv om man ikke har realiseret sin gevinst ved at sælge de aktier eller investeringsfonde, der er steget i værdi.
  • Er der opstået tab kan dette modregnes i gevinster på kontoen eller alternativt til modregning i senere års gevinster.
  • Skatten på gevinster er kun 17 procent.

Loftet på Aktiesparekontoen er hævet til 100.000
Lovforslaget om at hæve beløbsgrænsen fra 50.000 til 100.000 kroner trådte i kraft 1. juli 2020. Om loftet sættes op til 150.000 eller 200.000 kroner, vil tiden vise. En sådan ændring skal vedtages ved lov.

For at benytte sig af det nye loft på de 100.000 kroner, er det ikke et krav, at man har oprettet en aktiesparekonto i 2019. For personer der allerede har en aktiesparekonto med for eksempel en værdi pr. 31.12.2019 på 30.000 kroner har mulighed for at indskyde 70.000 kroner i 2020.