Vi samarbejder med Unioo

Hør direktør Kurt Nielsen og Martin Have fra Unioo fortælle om det nye system

 

Det lokale foreningsliv betyder meget for Sparekassen, som har en lang tradition for at understøtte det lokale forenings- og kulturliv.

Et særligt fokus på hvidvaskning og terrorfinansiering, øger alle pengeinstitutters krav om kundekendskab. Det har øget det administrative arbejde betydeligt og samtidig betyder de nye krav ekstra arbejde til Sparekassens foreningskunder.

For at kunne minimere omkostningerne for foreningskunder, vil Sparekassen med et nyt system, gøre det nemmere for foreningerne at indsamle de lovpligtige dokumenter. Samtidig får bestyrelserne stillet et populært værktøj til rådighed.

Systemet hjælper med at samle bestyrelsens arbejde og derved frigive vigtig tid, som kan bruges til det vigtige arbejde i foreningen. Bestyrelsen kan gratis benytte systemet til blandt andet medlems- og kontingenthåndtering, dagsorden, referat, dokumenter og opgaver. Sidder du i en bestyrelse, sender sparekassen en unik invitation til dig.

Er du nysgerrig på samarbejdet, kan du se mulighederne her:

Læs mere

Sparekassen håber med de nye muligheder at bidrage positivt til de mange frivillige foreninger i lokalområdet.

 

 

Forening i Sparekassen Balling

Giv din forening en god start

Sparekassen Balling har en lang tradition for at understøtte det lokale forenings- og kulturliv. Foreningerne har en stor værdi for mange i lokalsamfundet og vi ønsker at understøtte og bakke op om det gode og ofte frivillige foreningsarbejde, der foregår.

Som foreningskunde i Sparekassen, samarbejder du med en ansvarlig og lokal forankret Sparekasse. Vi lægger vægt på nærvær og personlig kontakt. Det personlige kendskab og vores store ekspertise i foreningsforhold, bruger vi til at sammensætte den bedste løsning til foreningen.

Sikkerhed og lovkrav

Et særligt fokus på hvidvaskning og terrorfinansiering, øger alle pengeinstitutters krav om kundekendskab. For at optimere processen og dermed spare både bestyrelsen og banken for et tidskrævende arbejde, har vi valgt at stille et værktøj til rådighed for alle foreningskunder. Systemet hjælper bestyrelsen med at indsamle de lovpligtige dokumenter. Du bliver som foreningskunde automatisk inviteret ind i systemet, som hjælper med at indsamle og sende dokumentationen til banken.

Foreningsværktøjet hjælper alle typer af foreninger med at samle og optimere arbejdet i bestyrelsen. Samtidig hjælper det bestyrelsen med at overholde de nye lovkrav fra datatilsynet og Finanstilsynet. Du kan læse om samarbejdet med Unioo her.

Ny foreningskunde?

Ønsker du at blive foreningskunde i Sparekassen, er der en række forhold foreningen skal informere banken om. Disse oplysninger skal indsamles og sendes igennem et bestyrelsesværktøj, som vi stiller til rådighed for foreningen.

Sparekassen har - ligesom alle andre pengeinstitutter - pligt til at opbevare denne dokumentation for at overholde reglerne i hvidvaskningsloven.

  • Kopi af vedtægter med tegningsregler
  • Generalforsamlingsreferat, referat fra bestyrelsesmøde eller stiftelsesdokument
  • Kontaktinformation på bestyrelsesmedlemmer, herunder kassereren
  • Legitimationsdokumenter (Kopi af pas/kørekort samt sundhedskort) på bestyrelsesmedlemmer, samt personer der kan tegne foreningen og har adgang til foreningens konti
  • Formål og omfangsskema

Foreningen er som kunde forpligtet til at holde banken løbende opdateret, ved eksempelvis udskiftning i bestyrelsen. Oplysningerne kan foreningen sende via et online værktøj, som hjælper bestyrelsen med både indsamlingen og det daglige bestyrelsesarbejde.