Sådan laver du et godt budget

Mange oplever, at regningerne til budgetkontoen er steget så meget, at det kan være nødvendigt at sætte den månedlige overførsel til budgetkontoen op. Tjek derfor, om der er behov for, at du justerer på dine overførsler, så der er penge nok på budgetkontoen til de stigende regninger. 

Det kan være svært at holde snor i udgifterne, hvis man først har mistet overblikket over, hvad man egentlig bruger sine penge på. Derfor er det en god ide at lægge et godt og detaljeret budget i starten af året og jævnligt give det et eftersyn.

Hemmeligheden bag et budget, der holder

Hemmeligheden bag et godt budget, der rent faktisk holder, er at sørge for, at alle poster er med – store som små. Brug derfor den ekstra tid, det tager, når du skal lægge budget den første gang. Så kræver det kun små justeringer henad vejen, og du undgår kedelige økonomiske overraskelser.

På raadtilpenge.dk kan du finde gratis budgetskemaer og hjælpevideoer til dig, der skal lægge budget for første gang. Du finder også tips til, hvordan du overholder et budget og bliver bedre til at styre dit forbrug.

Sådan gør du:
  • Find dine indtægter, og tast dem ind i dit budgetskema.
  • Find dine faste udgifter for de seneste 12 måneder og tast dem ind. Brug netbank og Betalingsservice til at danne dig et overblik. Faste udgifter er f.eks. husleje, el, vand, varme, tv, internet, forsikringer, renter og afdrag, abonnementer osv.
  • Når du har et overblik over dine faste udgifter, kan du udregne, hvor meget du i gennemsnit skal sætte til side hver måned til de faste udgifter hen over året. Her kan Sparekassens budgetskema hjælpe dig. Overvej også at få oprettet en budgetkonto, hvor alle dine regninger bliver betalt fra.
  • Kortlæg dine variable udgifter. Det er udgifter til mad, tøj, personlig pleje, fornøjelser, gaver osv. Gå de seneste tre måneder tilbage – eller 12 måneder hvis du vil være mere præcis – i din kontooversigt, og summér udgifterne. Du kan eventuelt opdele dem i kategorier.
  • Når du har et overblik over, hvor mange penge du plejer at bruge på variabelt forbrug, kan du sætte rammen for dit variable forbrug i fremtiden. Start med at notere, hvor meget du vil bruge på nødvendigt forbrug så som mad. Udfyld derefter de øvrige forbrugsudgifter. Husk at sætte penge af til uforudsete udgifter samt opsparing til ferier, møbler, elektronisk og andre større indkøb.
  • Tjek, at dit budget balancerer. Dit budget må ikke gå i minus. Husk også, at rammen i dit budget skal være realistisk, for at du kan overholde det. Hvis dit budget er for stramt, risikerer du, at overskride budgettet, inden måneden er omme.
  • Hvis dit budget er for stramt, skal du til at prioritere og skære mindre nødvendige udgifter fra. Gennemgå din udgifter igen. Er der overflødige udgifter, der bliver trukket automatisk? F.eks. et fitnessabonnement, du ikke længere bruger, en streamingstjeneste, du sjældent ser, eller er du dobbeltforsikret? Få luget ud og skåret til.
    Når du har lagt dit budget, skal du huske at gennemgå hele budgettet én gang om året, og justere det løbende, når der sker ændringer i dine indtægter og udgifter.

Husk også, at du kan bruge budgettet som et værktøj til at prioritere din økonomi og planlægge langsigtet, hvis du f.eks. drømmer om at rejse, købe bolig eller tage orlov. Med et økonomisk overblik ved du, om det kan lade sig gøre.

Du kan også nemt og hurtigt se, hvad det betyder for dig, hvis din økonomi ændrer sig, og du kan regne ud, om du har råd til nyanskaffelser som en bil, møbler, tv eller pc.

Flere muligheder

Al handling er bedre end at ignorere ubetalte regninger eller lade kontoen gå i minus til overtræksrenter. Tag endelig en snak med din rådgiver, hvis du vil høre om dine muligheder. Jo før, du tager hånd om eventuelle økonomiske udfordringer, jo bedre mulighed har du for at komme godt og sikkert igennem en svær periode.

Sådan booker du et møde

Vi holder meget gerne møde med dig - både fysisk, i telefonen eller som netmøde.

Du kan nemt skrive til din rådgiver i net- og mobilbank eller ringe direkte til ham eller hende. Så kan I aftale et møde, når og hvor det passer dig. Du finder også kontaktoplysninger på alle vores rådgivere via dette link:

Book møde