Ny beløbs- og aldersgrænse på aldersopsparingen

af Karl Krogh Simonsen Investerings- og Pensionschef

Vinterhjælpspakke

Som led i den politiske aftale om vinterhjælp den 23. september 2022 blev det aftalt at fremrykke en allerede indgået aftale om at øge beløbs- og aldersgrænsen knyttet til aldersopsparinger. Konkret er det aftalt at hæve det beløb, som personer, med mere end 5 år til folkepensionsalderen, årligt kan indbetale på en aldersopsparingsordning fra 5.500 kr. til 8.500 kr (2022-niveau). Endvidere udvides perioden for aldersopsparingens høje loft med to år, så det høje loft nu omfatter personer, der har 7 år eller mindre til deres folkepensionsalder. Når du har max 5 år til din folkepensionsalder, kan du indbetale 54.200 kr. i 2022.

Oprindeligt skulle ændringerne først have haft virkning fra 1. januar 2024, men dette tidspunkt er nu fremrykket til 1. januar 2023 som en del af ”vinterhjælpen” fra regeringen. Det betyder således, at det bliver muligt indbetale efter de nye regler fra 1. januar 2023.

Alternativer til aldersopsparing

Udover aldersopsparingen, hvor du har mulighed for at få alle pengene udbetalt på én gang eller i mindre beløb ad gangen, har du mulighed for at indbetale på en ratepension og en livslang pension. Ratepensionen er den mest almindelige opsparing. Den giver dig en månedlig udbetaling i en periode der kan stække sig fra 10-30 år. En ratepension har endvidere den fordel at den kan omdannes til livspension. I 2022 kan du maksimalt indbetale 59.200 kr. Ulempen ved en ratepension er at det er sandsynligt, at du lever længere end udbetalingen varer. En livspension, også kaldet livrente, giver dig en månedlig udbetaling, så længe du lever, fra den dag du går på pension. Det giver dig økonomisk tryghed, og du kan indbetale så meget du vil på en livspension. En livspension har dog de ulemper, at den ikke kan omdannes til andre typer udbetaling og at du ikke kan få alle pengene udbetalt på engang.

Afhængig af din samlede formue, som består af pensioner, opsparing og evt. friværdi i din bolig vil en typisk anbefaling være at du fordeler din opsparing mellem aldersopsparing, ratepension og livspension. På den måde får du mest fleksibilitet, når pengene igen skal udbetales.

Hvis du vil vide mere om hvordan du er stillet ved din pension, kan jeg anbefale et pensionsmøde med dit pengeinstitut. Selv om pension er et emne, der kan være svært at forholde sig til, så er det vigtigt at huske på, at det aldrig er for sent at planlægge den tredje alder.