Garantmøde - 12. april 2023

Dagsorden

Dagsorden i henhold til vedtægterne

  1. Bestyrelsens orientering om det forløbne år
  2. Regnskab
  3. Eventuelt

Tilmelding

Tilmeld dig mødet ved at skrive til din rådgiver senest den 1. april 2023, eller send en mail til: post@sparekassenballing.dk

Du bedes venligst oplyse mobilnummer, navn og adresse. 

På bestyrelsens vegne

Poul Pedersen, best. fmd.

 

Tilmeld