Garantmøde - 12. april 2023

Dagsorden

Dagsorden i henhold til vedtægterne

  1. Bestyrelsens orientering om det forløbne år
  2. Regnskab
  3. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Poul Pedersen, best. fmd.

 

Tilmelding (lukket for flere tilmeldinger)


Lukket for tilmelding