Hvad skal du huske inden 2024?

Hvad skal du huske inden årets sidste bankdag?

af Karl Krogh Simonsen, Investerings- og pensionschef, Sparekassen Balling

Ikke mindst når det gælder indbetaling på pensionen eller andre særlige indlån, hvor der kan være skattefradrag og lignende, er det vigtigt, at pengene bliver bogført på den rigtige side af årsskiftet.

Vil man være på den helt sikre side, kan det være en god ide at gennemføre en sammedags-overførsel og/eller en straksoverførsel senest onsdag den 28. december 2023. Det sikrer, at pengeinstituttet har årets sidste bankdag, 29. december 2023, til at håndtere eventuelle fejl i overførslen.

 

Har du nået at bruge dit pensionsfradrag for 2023 som du ønsker?

Du har flere muligheder for at spare op til din alderdom. Hvis det skal ske i 2023, skal du bare nå det, inden pengeinstitutterne lukker ned for indbetalinger til nytår - så du har god tid endnu.

Du har overordnet tre opsparingsmuligheder at vælge mellem, og de giver dig hver deres fordel. Du kan indbetale på aldersopsparing, ratepension og livsvarig livrente.

Du opnår fleksibilitet ved at indbetale på en aldersopsparing. Med en aldersopsparing får du en opsparing, som du kan anvende, som du vil – enten med udbetaling på én gang eller i mindre portioner. Du kan maksimalt indbetale 8.800 kroner årligt (2023). Da du ikke får noget skattemæssigt fradrag for indbetalingerne, skal du ikke betale skat eller afgift af udbetalingerne. Pensionen bliver heller ikke modregnet i din folkepension.

Har du mindre end 7 år til folkepension, eller er du allerede gået på folkepension, kan du som noget særligt indbetale op til 56.900 kroner om året på din aldersopsparing. Har du påbegyndt en udbetaling fra en fradragsberettiget pensionsordning med løbende udbetaling efter 1. april 2018, må du dog kun indbetale det høje beløb til og med det år, udbetalingen startes.

Ønsker du at gøre brug af et skattemæssigt fradrag, kan ratepension være noget for dig. Her kan du indbetale op til 60.900 kroner om året og opnå fuldt fradrag for indbetalingen. Udbetalingerne vil ske løbende over en periode på 10 år eller mere. Du kan maksimalt strække udbetalingerne over 30 år.

Ønsker du at indbetale mere, kan du benytte dig af en livsvarig livrente, hvor du kan lave en privat indbetaling på op til 56.100 kroner om året med fradrag samme skatteår. Hvis du i stedet indbetaler via din arbejdsgiver og dermed gennem din løn, kan du på en arbejdsgiveradministreret ordning indbetale op til hele din løn.

For både ratepension og livsvarig livrente gælder det, at ordningerne bliver udbetalt efter, at du har nået din pensionsalder, og at de bliver beskattet som personlig indkomst. De har dermed også betydning for dine offentlige ydelser.

Mulighederne for at indbetale på de forskellige ordninger kan både være relevante for dig, som vil sikre dig en indkomst, når du bliver ældre, dig, der ønsker at gøre brug af et eventuelt skattefradrag og dig, som gerne vil placere din opsparing et andet sted end på en opsparingskonto. Placeringen på pensionsordninger giver dig nemlig også investeringsmuligheder, og her er afkastskatten kun 15,3 procent.

Fradraget som ofte bliver glemt

Ud over det almindelige skattefradrag for pensionsindbetaling, kan du også få glæde af et ekstra pensionsfradrag, som du har for de første 75.600 kroner, du indbetaler på dine fradragsberettigede pensionsordninger. Har du mere end 15 år til folkepensionsalderen, er dette ekstra fradrag på 12 procent af din pensionsindbetaling op til 75.600 kroner. Har du mindre end 15 år til, er det på 32 procent.

Pension kan være et svært, men vigtigt område at sætte sig ind i. Ønsker du hjælp til at gennemskue mulighederne og få regnet på din fremtidige økonomiske situation, kan det være en god idé at spørge din økonomiske rådgiver til råds. Den løsning du vælger, skal både fungere for dig nu, men også sikre dig økonomisk i fremtiden.