Valg til repræsentantskabet

Alle myndige garanter pr. 30. september 2023 i Sparekassen Balling er stemmeberettiget og afgør ved deltagelse i valget repræsentantskabets sammensætning.

Efter gældende vedtægter afholdes der valg til repræsentantskabet i perioden 15. oktober – 30. november 2023. – Opstillingsblanket kan hentes i vores afdelinger.

Forslag til kandidater skal være Sparekassen i hænde senest den 20. september 2023.
I øvrigt henvises til vedtægterne.

Se repræsentantskabet og bestyrelsen for Sparekassen Balling