Årsregnskab 2023

Sparekassens regnskab for 2023 viser et meget tilfredsstillende resultat på 35 mio. før skat.

Årsagen til det flotte resultat er især effekten af det stigende renteniveau, der har givet højere nettorenteindtægter og forbedret afkastet markant på Sparekassens overskudslikviditet.

  

Som garantsparekasse har vi ingen aktionærer, der skal have del i overskuddet, men til gengæld kommer det gode regnskabsresultat vores trofaste garanter til gode. I år forventer vi at sende knap 4 mio. kr. til vores knap 3.000 garanter.

Det er samtidig besluttet at vi i 2024 øger vores støtte til lokalsamfundet i vores markedsområde med yderligere 2 mio. kr.

Det er glædeligt med pæne regnskabstal, men endnu mere glædeligt, at de dystre økonomiske udsigter der prægede billedet ved indgangen til 2023, hvor flere økonomer kom med forudsigelser om risikoen for en dyb økonomisk krise, ikke holdt stik. Vi kan nu kan konstatere, at 2023 er gået langt bedre end forventet for både vores privat- og erhvervskunder.

Se hovedposter fra årsregnskabet her

Klik her og læs hele årsregnskabet