Aktiesparekonto

Hvad er en Aktiesparekonto?

Aktiesparekontoen er en særlig investeringskonto, der gør det skattemæssigt nemt og attraktivt for dig at investere din frie opsparing i aktier og aktiebaserede investeringsforeninger. 

Aktiesparekontoen blev indført i 2019 og har til formål at styrke aktiekulturen i Danmark. Kontoen er underlagt en række politisk fastsatte regler, og der er eksempelvis et loft over, hvor meget du kan indskyde på din aktiesparekonto. 

Hvad er fordelene ved en Aktiesparekonto?

Aktiesparekontoen giver dig først og fremmest en økonomisk fordel i form af en lavere skattesats. Du betaler nemlig kun 17 procent i skat af dit afkast, fremfor 27 eller 42 procent, som du ellers betaler i skat af aktieindkomst. 

Selve beskatningen på aktiesparekontoen er simpel. Skatten opgøres efter lagerbeskatningsprincippet ved udgangen af året. Det vil sige, at du årligt bliver beskattet af både realiserede gevinster (udbytter og kursgevinster fra værdipapirer du har solgt) og urealiserede gevinster (kursgevinster fra værdipapirer du ikke har solgt). Du får tilsvarende fradrag for både realiserede og urealiserede tab. 

Du behøver ikke selv at holde regnskab med dine gevinster og tab på din aktiesparekonto. Din bank sørger således for at sende alle relevante oplysninger videre til Skattestyrelsen, og skatten trækkes automatisk fra din aktiesparekonto i starten af det efterfølgende år. Med gevinster på aktiesparekontoen risikerer du dermed ikke, at der venter en grim overraskelse i form af restskat, når du modtager din årsopgørelse. 

Indskudsgrænse

Aktiesparekontoen har en politisk fastsat indskudsgrænse, der bestemmer, hvor meget du kan indskyde på din konto. Indskudsgrænsen reguleres hvert år i henhold til personskatteloven (i 2024 er indskudsgrænsen på 135.900 kr.). 

Hvis den samlede værdi på din aktiesparekonto den 31. december var mindre end den aktuelle indskudsgrænse, kan du indskyde forskellen mellem grænsen og kontoens værdi pr. 31. december. Hvis værdien på aktiesparekontoen den 31. december var større eller lig med den aktuelle indskudsgrænse, kan du ikke indskyde yderligere på kontoen.

Eksempler med udgangspunkt i indskudsgrænsen pr. 1 januar 2024

Eksempel 1: Den 31. december var den samlede værdi på din aktiesparekonto 115.900 kr., og den aktuelle indskudsgrænse er 135.900 kr. Den samlede værdi på din aktiesparekonto pr. 31. december var dermed 20.000 kr. lavere end den aktuelle indskudsgrænse, og du kan indskyde yderligere 20.000 kr. på din aktiesparekonto.

Eksempel 2: Den 31. december var den samlede værdi på din aktiesparekonto 155.900 kr., og den aktuelle indskudsgrænse er 135.900 kr. Den samlede værdi på din aktiesparekonto pr. 31. december oversteg dermed den aktuelle indskudsgrænse, og du kan ikke indskyde yderligere på din aktiesparekonto. Du behøver ikke at hæve penge fra kontoen for at nedbringe den samlede værdi på din aktiesparekonto til indskudsgrænsen – du kan blot ikke indskyde yderligere penge. 

Uanset ovenstående indskudsgrænse kan du altid foretage indskud på din aktiesparekonto til betaling af den årlige skat. Det vil sige, at selvom den samlede værdi på din aktiesparekonto pr. 31. december oversteg den aktuelle indskudsgrænse, kan du indsætte et beløb svarende til det, som du skal betale i skat af det seneste kalenderårs gevinster. Indskuddet skal foretages i det kalenderår, hvor skatten betales. Hvis du ønsker at udnytte denne mulighed, skal du kontakte din rådgiver. 

Andre væsentlige regler

Eventuelle tab fremføres automatisk til modregning i fremtidige afkast på aktiesparekontoen i senere indkomstår. Tab kan ikke fradrages i gevinster fra andre investeringer uden for aktiesparekontoen.

Det er kun tilladt at oprette én aktiesparekonto pr. person.